Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Påminnelse om LOK-stöd augusti

Glöm inte att skicka in din förenings ansökan om LOK-stöd.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.

Ansökan för våren 2019 (dvs aktiviteter bedrivna 1 jan–30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 augusti 2019 klockan 23:59.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 13 augusti 2019