Påminnelse om LOK-Stöd augusti


Glöm inte att skicka in din förenings ansökan om LOK-stöd.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.

Ansökan för våren 2020 (dvs aktiviteter bedrivna 1 jan – 30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 augusti 2020 klockan 23:59.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-02-02, kl 08:55