Ordförande har ordet

Ny samverkan för en bättre innebandy


Fredrik Backman skriver om idrottens kraft på ett träffande, fängslande och tankeväckande sätt i sina två böcker Björnstad och Vi mot er. Genom Bobo, Peter, Sune, Ana väver Fredrik Backman ett nät där idrotten för några blir ett skyddsnät, andra ett fängelse och många en studsmatta som kraft och mening.

Han fångar den positiva kraften som starka föreningar och gott ledarskap kan ge ett samhälle och hur kärleken till idrotten kan lyfta människor, ge dem tillhörig, glädje och mening. Men också den negativa kraften när idrotten, föreningen och ledarskapet odlar destruktiva normer, rivalitet som går över i hat och om möjligheten att såra och skada i idrottens dräkt.

Som ledare har vi ett stort ansvar för vilken roll idrotten väljer att spela. På planen finns lust att vinna och det ska det göra. Men utanför sargen måste vi hjälpas åt att låta idrottens positiva kraft växa. Det gör vi bäst tillsammans. Vi vill skapa en innebandy där många vill börja och ingen vill sluta. Det ska bäras av ett ledarskap som står stabilt på vår värdegrund och utvecklar människor, atleter och innebandyspelare – i den ordningen.

Vi vill hitta den gemensamma kraften. Därför bjuder vi in alla Stockholms föreningar för att identifiera och diskutera gemensamma utmaningar och hitta vägar till långsiktig samverkan. Vi tror att samverkan är enklare med föreningar i närliggande områden, så därför provar vi ett nytt koncept med att dela in Stockholm i fyra geografiska områden: norr, söder, öster och väster. På onsdag träffas föreningarna i söder och de andra väderstrecken följer veckorna därefter.

Vi vill att det blir en start för bättre samverkan som kommer att bidra till större möjligheter för utveckling i Sveriges största innebandydistrikt.

Varmt välkomna!

PS. Jag rekommenderar alla barn- och ungdomsledare att läsa Fredrik Backmans böcker Björnstad och Vi mot er och fundera över de fantastiska möjligheter som ett gott ledarskap ger och vad ett dåligt ledarskap kan leda till.

Under februari och mars månad har Stockholms Innebandyförbund bjudit in till fyra samverkansträffar för föreningarna i Stockholm.

5/2 Hägerstensåsen kl 18.00-20.00
12/2 Ormingehallen kl18.00-20.00
19/2 Spångafolkan  kl 18.00-20.00
10/3 Täby Kommun kl 18.00-20.00

Har du frågor gällande träffarna eller vill anmäla din förening. Kontakta stockholm@innebandy.se

 

 

 

short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2020-02-03, kl 13:00