Ordförande har ordet - Ställ fråganFyra år. Så långt är det till nästa val. Söndag den 9 september kommer vi välja vilka som ska styra våra kommuner. Vad vill politikerna i din kommun göra för idrotten?

Stockholms kommuner är den klart största bidragsgivaren till innebandyn. Nolltaxa eller starkt subventionerade hyresavgifter gör att vi kan hålla nere medlems- och träningsavgifter för våra 21 000 spelare. Det är bra.

Men vi ger tillbaka mångfalt mer. Vi ger glädje och gemenskap, kamratskap och utmaningar, fysiskt och psykiskt välmående. En beräkning från mitten av 00-talet visar att om det offentliga skulle ersätta idrottens 650 000 ledare runt om i landet för deras ideella insatser skulle det kosta 30 miljarder.

Vi ger gärna våra barn och ungdomar en meningsfull fritid och bidrar till en bra uppväxt. Men då behöver vi någonstans att vara. Vi ligger långt efter Göteborg och Malmö i tillgången till hallar.

Innebandyn är inte den enda idrotten som upplever att det saknas plats för idrott. Enligt en undersökning från Riksidrottsförbundet så anger 75 procent av de svarande stockholmskommunerna att det är stor skillnad mellan efterfrågan och tillgången på idrottshallar.

Det är ett akut problem som måste åtgärdas. Det är dags för våra kommuner att bygga ikapp det underskott som finns.

Ett lika allvarligt problem är att bara 6 av 10 av våra kommuner i Riksidrottsförbundets enkät har en långsiktig plan för utbyggnaden av idrottsanläggningarna. Detta samtidigt som vi har den högsta byggtakten på 40 år. Våra kommuner måste bygga i takt med att vi blir fler stockholmare.

Tänk om hallarna var lika många som valstugorna. Då kanske inte bristen skulle vara lika stor. Gå in i de tillfälliga stugorna och fråga vad det partiet vill med idrotten i din kommun? Hur ser den långsiktiga planen ut för idrottshallar? Om du och jag inte berättar för våra kommunpolitiker att vi saknar plats för våra barn och ungdomar – vem ska då göra det?

Så passa på att fråga. Det är fyra år till nästa val.

Ordförande
Mattias Hjelmberg
mattias.hjelmberg@innebandy.se

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 6 september 2018