Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Ordförande har ordet - Språkbruk och murbruk

Ordförande har ordet - Språkbruk och murbruk

Någon klok person har sagt att språkbruk är som murbruk. Det finns en kraft i språket som vi inte ska underskatta. Det påverkar hur vi tänker och ser på saker. Det som bara är ord blir så småningom en del av kultur och förhållningssätt. På gott och ont.

Vi kan med språket förändra hur vi betraktar och förhåller oss till vår omgivning. Ord tillsammans med ton, rytm, betoning ger liv åt det vi vill och menar. Det är en möjlighet som vi som är ledare ska använda oss av.

Men språket kan förstöra lika mycket som det kan bygga upp. Det vi menar kanske uppfattas på ett annat sätt av de som lyssnar. De illustrationer och liknelser vi använder språket till för att beskriva vad vi vill eller känner kan ge oönskade effekter.

För någon månad sedan blev det en diskussion om en homofobisk kommentar i samband med en SSL herr-match. Tyvärr hände samma sak i en av våra herrjuniormatcher där homofobiska tillmälen användes återkommande. Det finns troligen många sådana exempel. Kanske till och med som en del av jargongen i laget.

Forskaren Jesper Fundberg har skrivit den läsvärda avhandlingen Kom igen gubbar – om pojkfotboll och maskuliniteter. I den här studien visade ledarna hur en idealspelare ska vara genom att i nedsättande schabloner illustrera icke önskvärda beteenden. Kvinnor, invandrare och homosexuella fick vara sinnebilden för hur pojkarna inte skulle agera i laget. Pojkarna skulle vara starka, aggressiva och kunna kontrollera sina känslor, vilket då kvinnor, invandrare och homosexuella var motsatsen till bland de som Fundberg intervjuade och följde under flera år.

Det finns många delar som är problematiska med detta. Att idrotten belönar och uppmuntrar att inte visa känslor, att vara heterosexuell och så vidare. Att de som är kvinnor, invandrare eller homo/bi/transsexuella inte är värda lika mycket.

Om vi ska skapa en innebandy som är öppen för alla är det dags att inse att språkbruk är murbruk. Att hur vi pratar får konsekvenser för vilka som känner sig bekväma och välkomna i vår verksamhet. Att idrotten som den viktigaste arenan efter hemmet och skolan har ett ansvar för hur våra barn och ungdomar uttrycker sig.

Jag uppmanar dig som ledare att:
1. Tydliggöra att ett sexistiskt, homofobiskt eller nedvärderande språkbruk är oacceptabelt i ditt lag.

2. Säga till varje gång du hör en spelare, ledarkollega eller förälder använda ett sexistiskt eller nedvärderande språkbruk.

3. Höra av dig till oss på Stockholms Innebandyförbund om ni vill ha stöd i ert arbete att skapa en inkluderande och tolerant miljö i ditt lag eller din förening.


Ordförande
Mattias Hjelmberg
mattias.hjelmberg@innebandy.se

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 19 november 2018