Nya riktlinjer gällande utvisning för matchledarledda matcher (grön och blå nivå)

Bakgrund
Stockholms Innebandyförbund (StIBF) har genom bl.a. input från verksamheten uppmärksammat att det finns stora skillnader i hur man ser och förhåller sig till utvisningar i de gröna och blå serierna som döms av matchledare.

Skillnaderna består främst i hur utvisningar tas, en del döms enligt regelboken, en del för våldsamma förseelser och en del döms inte alls.

Stockholms Innebandyförbund ser därför behovet att uppdatera riktlinjerna för vad som ska gälla på serierna som döms av matchledare.

Följande serier döms av matchledare:

Grön
     • Knatteligan

Pojkar blå
     • Lättlätt
     • Lättsvår
     • Medellätt

Flickor blå
     • Lättlätt
     • Lättsvår

De nya riktlinjerna:
Stockholms Innebandyförbunds tävlingskommittè har beslutat att införa följande riktlinjer säsongen 2018-2019. Dessa skall utvärderas för nytt beslut inför säsongen 2019-2020.

1. I Knatteligan utdöms inga utvisningar.
Matchledarnas uppdrag är att leda matcherna och utbilda i hur innebandy spelas, vikten ligger på ledarskapet och inte på regler och teckenkunskap.

2. I de blå serier som döms av matchledare ska utvisningar endast delas ut för förseelser som kan innebära skaderisk.
Fysiskt spel och ovårdat spel med klubban, både slag och ovårdade svingar som kan innebära skaderisk leder till utvisning.

3. Utvisningarna ska vara personliga.
Det innebär att spelaren som blir utvisad får vila i två minuter men laget får fortsätta spela med fem utespelare. Den utvisade spelaren sitter i sitt avbytarbås och ledaren ansvarar för utvisningen.

4. Målvakten får inte bytas mot en utespelare.
Det innebär att det inte går att skapa sig numerära överlägen i matchen.

Motiveringar för förändring
Det behövs tydliga riktlinjer som gör det lättare för både matchledare och spelare/ledare att förhålla sig till. På blå nivå handlar det om att lära och utbilda spelarna i spelet innebandy. Därför anser StIBF att det att vid de matchledarledda matchernas mildare förseelser som inte innebär någon skaderisk inte finns något syfte i att ta utvisningar.
Farligt fysiskt spel samt ovårdat spel med klubban som kan innebära skaderisk är dock något som bör stävjas och utvisning skall dömas.

Stockholms Innebandyförbund ser starka argument med personlig utvisning. Dels att så många som möjligt ska få spela så mycket som möjligt och dels för att följa SIU-modellen (Svensk Innebandys Utvecklingsmodell) på blå nivå. Om laget får en spelare utvisad så blir det någon annan som får stå över ett byte eftersom laget bara får ha fyra spelare på planen. Med personliga utvisningar drabbas endast spelaren som fått utvisningen. För att undvika att spelare känner sig utpekade är det en stor fördel att den utvisade spelaren får sitta i båset med sina lagkamrater.

Syftet med att inte tillåta att målvakten byts mot en utespelare är att alla ska få spela lika mycket samt undvika tävlingshets.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 10 september 2018