Nu på söndag är det dags för Tävlingskongressen 2018

Nu på söndag är det dags för Tävlingskongressen 2018

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna.

Mer info om handlingar, motioner och förslag finner ni här.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 26 november 2018