Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Nu på söndag är det dags för Tävlingskongressen 2018

Nu på söndag är det dags för Tävlingskongressen 2018

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna.

Mer info om handlingar, motioner och förslag finner ni här.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 26 november 2018