Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Nu öppnas idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott

Nu öppnar Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Läs mer här: https://www.rf.se/Allanyheter/nuoppnasidrottsombudsmanochvisselblasartjanstforentryggidrott/

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 16 november 2018