Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Matchledarutbildning

Nu finns ett extra utbildningstillfälle för matchledarutbildning publicerat och öppet för anmälan.

Se matchledarutbildningen här! 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 3 december 2019