Matchledarutbildning 4vs4

I och med nya spelformen 4vs4 med målvakt på blå lättlätt och lättsvår blir det till hösten ett nytt regelverk.

I och med nya spelformen 4vs4 med målvakt på blå lättlätt och lättsvår blir det till hösten ett nytt regelverk. Samtliga aktiva matchledare (utbildade på en matchledarutbildning 2020 eller tidigare) som ska fortsätta döma måste genomgå den uppdaterade utbildning innan första matchtillfället. 

Utbildningen är digital via mötesforumet Teams och är kostnadsfri.

Utbildningstid är en timme med efterföljandet diskussion och frågestund.

För mer information, utbildningstillfällen och anmälan se här!

Observera att detta gäller matchledare, ej ledare/tränare som står i båset!

short_text    Publicerat av Jennie Stengård 2021-06-30, kl 10:42