Ledarlicenskontroll på samtliga ungdomslag


I ungdomsklasserna på grön till svart nivå är det obligatoriskt att samtliga ledare som står i båset vid matchtillfälle ska inneha ledarlicens.

Under november månad utför Stockholms innebandyförbund ledarlicenskontroller på samtliga nivåer för att kvalitetssäkra ledarkompetensen och att alla är utbildade i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

För er som saknar ledarlicens finns tre GU-tillfällen kvar i november och december att anmäla er till som erbjuds i digital form här!

Här finner ni mer info om ledarlicensen.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-11-04, kl 09:30