Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Ledarlicenskontroll i mars på samtliga ungdomslag

I ungdomsklasserna på grön till svart nivå är det obligatoriskt att samtliga ledare som står i båset vid matchtillfälle ska inneha ledarlicens.

Under mars månad utför Stockholms innebandyförbund ledarlicenskontroller på samtliga nivåer för att kvalitetssäkra ledarkompetensen och att alla är utbildade i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

Här finner ni mer info om ledarlicensen.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 27 februari 2019