Kvalitetssäkra alla sammankomster enligt nuvarande riktlinjer och rekommendationer


För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

I nuläget känner FHM en oro för större evenemang och cuper med många deltagare även om det inte är en offentlig tillställning. Framförallt då det samlas personer som normalt inte träffas som är en oroskälla i smitthänseende.

När det gäller idrotten säger man att det främst handlar om breddidrottens verksamhet, större cuper och främst inom ungdomsidrotten.


Läs de nya lokala allmänna råden vid utbrott av Covid-19 från Folkhälsomyndigheten här.

Vi vill påminna alla föreningar att kontrollera och kvalitetssäkra alla sammankomster enligt nuvarande riktlinjer och rekommendation avseende match, träning och cup och göra det arbetet med särskilt fokus på breddverksamheten.

Rekommendationer gällande Covid-19

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-10-14, kl 10:40