Krav på utbildade matchledare

Från och med säsongen 2019-2020 införs krav på utbildade matchledare.

Vid matcher på Blå Lätt-Lätt och Blå Lätt-Svår är det ett krav på att hemmalagen tillsätter två (2) av förbundet utbildade matchledare till matcherna.

Saknas utbildade matchledare ska matchen ändå spelas med matchledare som inte har formell utbildning. Detta kan vara två (2) stycken föräldrar eller ledare i hemmaföreningen. Om en förening vid upprepade tillfällen har outbildade matchledare på sina matcher och att föreningen saknar en plan för hur detta ska åtgärdas kan föreningen tilldömas en tävlingsavgift.

 

 

 

 

short_text    Publicerat av Jennie Stengård 2019-09-03, kl 13:25