Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Krav på utbildade matchledare

Från och med säsongen 2019-2020 införs krav på utbildade matchledare.

Vid matcher på Blå Lätt-Lätt och Blå Lätt-Svår är det ett krav på att hemmalagen tillsätter två (2) av förbundet utbildade matchledare till matcherna.

Saknas utbildade matchledare ska matchen ändå spelas med matchledare som inte har formell utbildning. Detta kan vara två (2) stycken föräldrar eller ledare i hemmaföreningen. Om en förening vid upprepade tillfällen har outbildade matchledare på sina matcher och att föreningen saknar en plan för hur detta ska åtgärdas kan föreningen tilldömas en tävlingsavgift.

 

 

 

 

short_text    Skrivet av Jennie Stengård 22 augusti 2019