Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Komprimering av spelscheman

I dialog med kommunerna kommer nu arbetet med att komprimera spelschemat i hallarna att påbörjas.

Detta sker endast i de hallar där kommunen godkänt komprimeringen och i syfte att optimera nyttjandegraden av hallen samt underlätta domartillsättning i hallarna.

Rent praktiskt kommer varje flytt av en match ske någon enstaka timme framåt eller bakåt i tiden. I samtliga fall skickas ett automatiskt mejl ut från iBIS (som inte går att svara på), både till kontaktpersonerna samt föreningens mejldress.

I de fall en sådan matchändringar skapar en krock för ett enskilt lag så finns möjligheten att göra en gratis matchflytt inom 10 dagar efter flyttad match, i dialog med motståndarna och förbundet.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-10-28, kl 10:59