Kanslichefen har ordet


Kanslichef Hermine Dahlerus summerar säsongen 2019-2020


Innebandysäsongen 2019-2020 fick ett abrupt slut den 13 mars 2020 då Stockholms Innebandyförbunds styrelse valde att avsluta säsongen på grund av Coronapandemin. I och med beslutet kunde våra serier inte spelas klart, seriesegrare fick utses genom beslut i tävlingskommittén och Stockholmscupens finalspel för våra juniorer fick ställas in. Det är bara några få konsekvenser som detta beslut betytt för innebandyn i Stockholm och vi vill rikta vårt största tack för den förståelse och stöttning vi fått i dessa ibland tuffa beslut. Tack alla föreningar, ideella ledare och samarbetspartners för säsongen.

Inför säsongen identifierade StIBF:s styrelse och kansli behovet av närmre samverkan mellan förening och förening men även mellan föreningar och förbund. Vi har därmed börjat titta på hur ett regionalt samverkansarbete och erfarenhetsutbyte skall kunna ske i vårt distrikt. En första start har varit de träffar vi genomfört i de olika zonerna i Stockholm. Vi kommer nu att fortsätta ha regional samverkan i fokus även i vårt arbete på kansliet.

Under säsongen har det fortsatta arbetet med implementeringen av SIU-modellen i vår tävlingsstruktur tagit stor plats i det dagliga arbetet vilket fortfarande engagerar främst tävlingsavdelningen men även övriga anställda på kansliet i någon form. Detta arbete anser vi fortfarande är ett av våra mest viktiga områden och fortsätter att utvärdera och utveckla.

Händelser av särskild vikt i tävlingsområdet är beslutet att införa nivåanpassad anmälan till seriespel även på svart nivå. Ett arbete som utförts av tävlingskommittén tillsammans med kansliet samt den referensgrupp som utsetts.

Vidare så har vi under säsongen implementerat den värvningspolicy som 51 föreningar hittills skrivit under. Vi hoppas på att den förankras väl i samtliga föreningar och blir en självklar del i varje förenings ledarintroduktion framöver.

Under säsongen har vi kunnat erbjuda de nya Stegutbildningar för ledare i Stockholm. Det är mycket glädjande att utbildningsviljan är så stor i distriktet. Vi ökar antalet utbildade ledare med 19% jämfört med 2018-2109. Detta gör oss trygga i att föreningarna i Stockholm tycker utbildning är viktigt. När vi summerar säsongen är vi också extra glada över att vårt Junior & Seniortränarkonvent var välbesökt och uppskattat. Junior & senior-, målvaktstränar- och föreningsutvecklingskonvent hoppas vi kunna erbjuda även i framtiden.

Visst blev det guld till vårt distrikt igen! Grattis till Stockholms F16 som tog guld och Stockholms P16 som tog brons i SDF-SM i Gävle!

Stockholms domarkår fortsätter att utvecklas. Detta främst genom ett aktivt fadderskap och utvecklingsläger med möjlighet för uppföljning och individuell coachning. Detta visar sig genom att 94% av våra nybörjardomare fortsätter döma efter sin debutsäsong.

Att förenkla den dagliga administrationen för våra föreningar är något som vi tror skapar bättre förutsättningar för föreningen att jobba med utveckling istället för med administration. Som ett led i detta har vi från och med denna säsong betalat ut domararvoden åt föreningarna.

Som distriktsförbund är vi glada att ha en resurs helt avsatt för föreningsutveckling. Vi har under säsongen fortsatt licensiera barn och ungdomsföreningar i ”Föreningslicensen”. I höstas lanserades Föreningslicens 2.0 där vi erbjuder föreningar en fortsättningsutbildning.

Förbundets kansli lägger stor vikt vid att vara tillgängliga samt ge våra föreningar snabb och bra service. Samtidigt är det fortsatt viktigt att lyssna in vad föreningarna efterfrågar. Att förfina och förädla servicearbetet med tillhörande föreningsdialog är prioriterat så att förbundet kan fortsätta att vara den serviceenhet som verksamheten förväntar sig.

I och med det tråkiga slutet på säsongen är vi på kansliet laddade för nästa! Vi ser extra mycket fram emot nya ”Bäst i Stan”, dvs DM i ny tappning med gemensamma finaler för seniorer och juniorer i slutet av säsongen.

Jag avslutar med att från hela kansliet önska hela innebandystockholm en härlig sommar.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-17, kl 08:56