Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds digitala årsmöte

Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds digitala årsmöte

Datum: torsdag 4 juni 2020
Tid: 18.00. Digitala mötesplatsen öppnas 17.30.
Mötesordförande: Cinnika Beiming

Kompletterande handlingar enligt nedan samt instruktioner för mötet kommer att skickas i enlighet med förbundets stadgar senast sju dagar före mötet.

• Fullmakt
• Dagordning för årsmötet
  Valberedningens förslag till;
  – tre ledamöter för en tid av två år;
  – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
• Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
• Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
• Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2019-2020
• Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2019-2020 och
  verksamhetsinriktning med budget för  
  verksamhetsåret 2020-2021

• Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen

Observera att alla dokument kommer skickas digitalt.

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiofemte årsmöte!

Alvik 14 maj 2020
Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-05-14, kl 13:07