Intresserad av att vara med i referensgruppen angående 4 mot 4 på Blå nivå?


Vi söker efter engagerade personer som skulle vilja sitta med i referensgruppen för att analysera nationella spelformer på grön och blå nivå.

I mars månad håller Svenska Innebandyförbundet en extra tävlingskongress där frågor behandlas som rör tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy.

En motion som Stockholms Innebandyförbund kommer arbeta extra med är att analysera nationella spelformer på grön och blå nivå.
Kortfattat handlar det om antal spelare på plan, spelytan och övriga regler kring spelet på grön och blå nivå.

Stockholms Innebandyförbund är nu intresserade av att skapa en referensgrupp som arbetsgruppen kan bolla frågor med under processen.

Omfattningen för referensgruppen är ännu inte spikad, det kan innebära allt från att svara på mejlfrågor till att delta i teams-möten under säsongen.

Är du intresserad av att vara med i referensgruppen?
Skicka in en kort presentation av dig själv samt dina erfarenheter kring grön och blå nivå
till martin.hjelmberg@innebandy.se senast den 19 november.

Mer information om tävlingskongressens motioner finner ni här:
Mötesagenda
Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-11-11, kl 08:23