Information från Valberedningen för Stockholms Innebandyförbund

Valberedningen vill uppmuntra alla föreningar att skicka in nomineringar till Stockholms Innebandyförbund styrelse. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 4 maj 2021.

Stockholms Innebandyförbund (StIBF) är den ideella förening som samlar Stockholms distrikts samtliga innebandyföreningar och vars främsta syfte är bedriva en verksamhet som gör att innebandy kan spelas, alldeles oavsett kön, ålder, nivå och ambition.

StIBF är Sveriges liksom också världens största innebandydistrikt som organiserar ungefär 22-25% av all innebandy i Sverige. Det är alltså en mycket omfattande verksamhet som har ett kansli med 9 heltidstjänster och en omsättning på omkring 10 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett mindre företag. Till detta krävs en styrelse som tar ett stort ansvar samt besitter ett brett spektra med olika kompetenser, lägger ner mycket tid och engagemang och som dessutom har ett arbetsgivaransvar för de anställda på kansliet.

För att arbetet inom StIBF inte ska vara beroende av några få personer behöver vi bli fler som engagerar sig. Styrelsen är en del som formellt ska tillsättas och som totalt består av sju personer.
Är du intresserad? Ta kontakt med någon i Valberedningen.

Enligt stadgarna ska valberedningen senast den 1 april ge Stockholm föreningar information kring följande:

  • Styrelseledamöter vars mandatperiod löper ut
  • Vilka styrelseledamöter som står till förfogande för omval

Styrelseledamöter vars mandatperiod löper ut:
Mattias Hjelmberg
Johanna Emtell
Fredrik Englund
Oskar Werner

Mattias Hjelmberg, Johanna Emtell, Fredrik Englund, Oskar Werner står alla till förfogande för omval.

Nomineringar till styrelsen
Valberedningen vill uppmuntra alla föreningar att skicka in nomineringar till styrelsen. Nominerade personer ska vara tillfrågade samt accepterat kandidatur. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 4 maj 2021

Nomineringar skickas till: Gabriel Isoz

Gabriel Isoz (sammankallande)
073-986 16 53

Marie Lienzen
070-550 67 76

Ted Linnés
070-320 00 57

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-04-01, kl 09:06