Information från Valberedningen för Stockholms Innebandyförbund 2020

Valberedningen vill uppmuntra alla föreningar att skicka in nomineringar till styrelsen. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 4 maj 2020

Stockholms Innebandyförbund (StIBF) är den ideella förening som samlar Stockholms distrikts samtliga innebandyföreningar och vars främsta syfte är bedriva en verksamhet som gör att innebandy kan spelas, alldeles oavsett kön, ålder, nivå och ambition.

StIBF är Sveriges liksom också världens största innebandydistrikt som organiserar ungefär 22-25% av all innebandy i Sverige. Det är alltså en mycket omfattande verksamhet som har ett kansli med 9 heltidstjänster och en omsättning på omkring 10 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett mindre företag. Till detta krävs en styrelse som tar ett stort ansvar samt besitter ett brett spektra med olika kompetenser, lägger ner mycket tid och engagemang och som dessutom har ett arbetsgivaransvar för de anställda på kansliet.

För att arbetet inom StIBF inte ska vara beroende av några få personer behöver vi bli fler som engagerar sig. Styrelsen är en del som formellt ska tillsättas och som totalt består av sju personer.
Är du intresserad? Ta kontakt med någon i Valberedningen.

Enligt stadgarna ska valberedningen senast den 1 april ge Stockholm föreningar information kring följande:

  • Styrelseledamöter vars mandatperiod löper ut
  • Vilka styrelseledamöter som står till förfogande för omval

Styrelseledamöter vars mandatperiod löper ut:
Malin Andersson
Linda Eriksson
Carl Schwieler

Malin Andersson och Carl Schwieler och Linda Eriksson står alla till förfogande för omval.

Nomineringar till styrelsen
Valberedningen vill uppmuntra alla föreningar att skicka in nomineringar till styrelsen. Nominerade personer ska vara tillfrågade samt accepterat kandidatur. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 4 maj 2020

Nomineringar skickas till: Gabriel71@spray.se

Gabriel Isoz (sammankallande)
073-986 16 53

Marie Lienzen
070-550 67 76

Andreas Norén
072-234 85 04

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-03-30, kl 12:26