Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Idrottslyftet 2018 - Sök innan 31 december

Idrottslyftet 2018 - Sök innan 31 december

Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att de i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för åldern 7-25 år. 

Vad innebär det?
Att det finns pengar för din förening att söka för att utveckla er verksamhet. Idrottslyftets fokus ligger på att skapa möjligheter till ett livslångt idrottande. 

För att ta del av 2018 års idrottslyft behövs ansökan skickas in senast den 31 december 2018.

För mer info och ansökan läs här.


short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 18 december 2018