Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp

Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset. RF lämnar ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Läs mer här

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 23 mars 2020