Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Grundutbildning lagledare

Har du rollen som lagledare missa då inte att vi öppnat ett tillfälle för Grundutbildning barn & ungdom som riktar sig enbart till lagledare!

Tillfället arrangeras onsdag 24 november kl 18.00-22.00 på på Scandic Hotell i Alvik.

Utbildningen är på fyra timmar där fokus ligger på Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy, ledarskap och lagledarens roll .

Här kan du anmäla dig (ligger undre Grundutbildning Barn & Ungdom)

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-11-10, kl 09:23