Generella åldersdispensen i herrveteranserierna tas bort

Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté har valt att ta bort den generella åldersdispensen gällande att två spelare 30-34 år får delta per match.

Beslutet grundar sig i dels i en undersökning gällande nyttjandegraden av regeln hos lagen. Men även att regeln har existerat sedan införandet av herrveteranserierna, då i syfte att möjliggöra spel för så många lag som möjligt. Regeln uppfyller helt enkelt inte sitt syfte längre.

För de lag som anser sig vara i behov av yngre spelare får framöver ansöka om en särskild dispens till Tävlingskommittén.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-03, kl 14:00