Gällande riktlinjer avseende Covid-19_old

Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanade den 21 januari kommunerna att förlänga stängningen av bland annat idrottshallar till och med den 7 februari. Dock med undantag för träning för barn och unga födda 2005 eller senare.

Svenska Innebandyförbundet (SIBF) har utifrån detta beslutat att följande ska gälla för träning tillsvidare.

Inomhusträning för spelare födda 2004 och äldre
Svenska Innebandyförbundet avråder i nuläget från inomhusträning tillsvidare. Detta gäller oavsett om träningen bedrivs i en kommunal eller en privat anläggning.
Undantag för spelare i SSL dam och herr, samt i Allsvenskan herr, där träning och tävling fortlöper enligt plan och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.

Inomhusträning för spelare födda 2005 och yngre

Träning är tillåten om den bedrivs ansvarsfullt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd, SIBF:s och respektive SDF:s riktlinjer och rekommendationer ska följas. SIBF gör i nuläget bedömningen att matcher mot andra lag ej ska genomföras tillsvidare.

  • Träning för spelare födda år 2005 och senare kan fortsätta som vanligt, deltagare i träningsverksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans, byta om hemma, hålla god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta sjukdomssymptom.

  • Föräldrar ska i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska i allra möjligaste mån bara skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning. Stockholms Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare och föräldrar att göra kloka val för att minska risken för smittspridning vid träning.

Lokala skillnader kan förekomma, kontakta er kommun om förutsättningarna i er anläggning.

Utomhusträning
Svenska Innebandyförbundet gör bedömningen att utomhusträning för alla åldrar är möjlig om Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Det här gäller för utomhusträning för personer födda 2004 eller äldre:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Mindre grupper bör förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer är normerande även för andra grupper. Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 eller tidigare.

Svenska Innebandyförbundet söker kontinuerligt mer information för att utveckla våra råd och riktlinjer.

Länk till SIBF:s corona-info. 

Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Matcher administrerade av Stockholms Innebandyförbud
Med anledning av rådande smittläge i regionen har Stockholms Innebandyförbund beslutat att förlänga uppskjutningen av allt serie- och matchspel till och med den 20 februari.


Länk till StIBF:s scenarier för eventuell uppstart av tävlingsverksamheten i distriktet.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-02-05, kl 10:23