Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Frågor och svar om hur föreningar påverkas av avhopp från SSL

Den 31 januari 2019 gick anmälningstiden för spel till Svenska Superligan (SSL) 2019/20 ut. Samtliga SSL-föreningar som inte anmält sig fick den 1 februari en påminnelse och på sig till söndagen den 10 februari att göra serieanmälan till SSL.

Svenska Innebandyförbundet har fått många frågor om vad det kan innebära för en förening att lämna SSL och idrottsfamiljen till en utbrytarliga samt hur andra föreningar och seriesystemet i stort påverkas. Därför har vi satt ihop det här dokumentet med vanliga frågor och svar.

Svenska Innebandyförbundet finns tillgängliga för att svara på eventuella följdfrågor:
Krister Azelius, styrelsen, 073-392 52 52
Klas Hedlund, styrelsen, 070-522 88 95
Göran Harnesk, generalsekreterare, 070-728 80 88

1. Varför ändrade Svenska Innebandyförbundet anmälningsdatumet från april till januari?
Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt att arrangera SSL till hösten. Mot bakgrunden av planerna på en utbrytarliga var det därför omöjligt att vänta till april med att börja planera höstens seriespel. Vi behöver i god tid veta vilka av de nuvarande föreningarna som vill vara med eftersom vi måste kunna förbereda uppflyttning av lag från serierna under – och stötta dem på bästa sätt.

Det gäller till exempel de lag som plötsligt kan befinna sig i ett läge där de inte hamnar i negativt kval, eller får en möjlighet att gå upp en serie utan kval. Alla distrikt behöver dessutom få en rimlig chans att planera för sina kval som normalt sett startar från mars och framåt, där förutsättningarna för lagen förändras likt det på förbundsnivå och då framför allt i högsta distriktsserien.
Vår förhoppning är såklart att så många lag som möjligt väljer att stanna i det som nu är världens bästa liga och därmed också ta del av alla satsningar vi som förbund kommer göra framåt.

2. Den 31 januari var deadline för att anmäla sig, går det att anmäla sig senare?
Vi skickade den 1 februari ut en påminnelse till de föreningar som inte har anmält sig. Sista datum att anmäla sig för spel till höstens SSL är söndagen den 10 februari 2019.

3. Vad händer om man inte anmäler sig till den 10 februari, och ångrar sig längre fram?
Den förening som vill komma tillbaka till seriesystemet jämställs med en nyanmäld förening och får därför börja om i distriktets lägsta serie.

4. Vad händer med den förening som lämnar Svenska Superligan för att spela i en utbrytarliga?
En förening som deltar i en utbrytarliga riskerar att förlora mycket av det kommunala stöd som utgår till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. I vilken utsträckning beror på vilken kommun som föreningen tillhör.

Några av de områden som påverkas är tillgång till hallar, elitbidrag, drifts- och hyresbidrag och aktivitetsstöd.

5. Vilka ekonomiska konsekvenser får det?
Svenska Innebandyförbundet ger i dag ett stöd på 8,7 miljoner årligen till föreningarna som deltar i SSL. Detta stöd planerar vi att öka till 10 miljoner till säsongen 2019/20, och sedan fortsätta att höja årligen. De föreningar som lämnar SSL kommer inte längre att kunna ta del av detta ekonomiska stöd.

Två andra viktiga ekonomiska områden som påverkas är Idrottslyftspengar och LOK. Varken Idrottslyftspengar eller statligt lokalt aktivitetsstöd betalas ut om medlemskap i Riksidrottsförbundet saknas.

Nedan listas ytterligare några områden som kan påverkas:

• Föreningens status som ideell förening kan förändras utifrån ett skattetekniskt perspektiv och verksamheten blir momspliktig. Detta avgör Skatteverket.

• Föreningar som i dag har klubbavtal med Svenska Spel riskerar att mista dessa då Svenska spel sponsrar föreningar anslutna till Svenska Innebandyförbundet.

• Dopingtester som i dag genomförs av Riksidrottsförbundet kommer att behöva köpas in till andra priser.

• Administration gällande domarersättningar försvinner.

• I dag handlas spelarförsäkringar in med stor volym vilket pressar priserna, när volymen går ner går priserna upp.

• Ett lag i en utbrytarliga kan inte vara knuten till NIU/RIG då dessa bara ska samarbeta med Svenska Innebandyförbundets medlemsföreningar.

6. Hur påverkar en förenings avhopp den individuella spelaren?
Främst genom att Svenska Innebandyförbundets regelverk, som styrs av Riksidrottsförbundet och Internationella Innebandyförbundets regler, slutar gälla. Några direkta konsekvenser av detta är:

• Spelare är ej aktuell för att delta i landslagsverksamhet på något plan (Internationella Innebandyförbundet/Svenska Innebandyförbundet).

• Spelare kan inte längre få idrottsstipendier som kan göra att de kan satsa på sin idrott (Riksidrottsförbundet).

• Svenska Innebandyförbundets spelaravtal gäller ej vilket innebär att alla spelare är fria att byta till en annan förening inom Svenska Innebandyförbundet.

• Spelaren kan ej gå på RIG/NIU-skola då de bara tar in elever aktiva i en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet/Svenska Innebandyförbundet.

7. Vad kan hända med en förening som deltar i en utbrytarliga?
I Svenska Innebandyförbundets stadgar finns ett antal uteslutningsgrunder. Ett av dem är att en förening påtagligt har motarbetat specialförbundets intressen.

8. På vilket sätt påverkas Svenska Innebandyförbundets seriesystem av en utbrytarliga?
Det beror på mängden avhopp. Potentiellt påverkas hela tävlingsstrukturen då varje division mellan allsvenskan och de lägsta distriktsserierna kan behöva justeras.

9. Påverkas kvalen av eventuella avhopp?
Avhopp kan medföra nya kval eller i vissa fall helt strukna kval. Detta då Svenska Innebandyförbundet inte vill genomföra matcher som kostar föreningarna pengar och som inte behövs. Efter den 10 februari så vet vi förutsättningarna och kommer att ge ytterligare information så snart som möjligt.

10. När får vi veta vad som gäller för respektive serie, streck och kval?
Efter den 10 februari. Då vet vi förutsättningarna och vi kommer att ge vidare information så snart som möjligt efter det. Vi förstår behovet av snabb information till alla som påverkas av de förändringar som eventuellt kan ske.

Det gäller till exempel de lag som helt plötsligt kan befinna sig i ett läge där de inte hamnar i negativt kval eller får en möjlighet att gå upp en serie utan kval. Alla distrikt behöver dessutom få en rimlig chans att planera för sina kval som normalt sett startar från mars och framåt där förutsättningarna för lagen förändras likt det på förbundsnivå och då framför allt i högsta distriktsserien.

11. Får ett lag tacka nej till uppflyttning om det erbjuds plats?
Ja, innan angivet datum. Svenska Innebandyförbundet behöver förbereda för att vissa lag tackar nej till att gå upp då de inte planerat för detta och kanske inte är redo för det steget.

12. Kommer elitlicensen fortsatt att gälla om det blir avhopp?
Ja, men vi kommer självklart att ta hänsyn till nya förutsättningar som finns och aktivt stötta de föreningar som är i behov av hjälp.

13. Kommer upp- och nedflyttning i en utbrytarliga påverka Svenska Innebandyförbundets seriesystem?
Nej. Dessa ligor kommer inte ha något med varandra att göra och lag kan inte flyttas upp eller ner mellan dessa ligor.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 4 februari 2019