Förtydligande gällande skyddsglasögon

Regler kring Skyddsglasögon för B-licensspelare i Stockholms Distrikt.Till säsongen 2018-2019 har Svensk Innebandy fått en ny regelbok. Enligt den nya regelboken kan avsaknad av skyddsglasögon ge utvisning 2 min lagstraff om en spelare inte åtgärdar detta trots uppmaning från domarna (gäller B-licensspelare). Se utdrag ut regelboken nedan

605,24 När en spelare trots uppmaning från domarna inte åtgärdar felaktig personlig utrustning.

Hit räknas även när administrerande förbund beslutat om obligatoriska skyddsglasögon och en spelare underlåter att bära dessa.”

I samband med detta har Svenska Innebandyförbundet gått ut med ett förtydligande kring vad som gäller.

Problemställning
I de klasser där B-licensspelare (födda 03 och yngre) deltar tillsammans med äldre spelare, exempelvis i en juniorklass, kommer detta inte att vara hanterbart för våra domare då de under spelet inte vet vilka spelare på planen som ska ha glasögon och inte.

Beslut om förtydligande av Tävlingsbestämmelserna för säsongen 2018-19:
Vid avsaknad av skyddsglasögon hos B-licensspelare under match gäller följande:

-I tävlingsklasser där 15 år är den äldsta tillåtna åldern tilldöms spelare 2 min lagstraff enligt regelboken(605).

-I tävlingsklasser för 16 år och äldre tilldöms inga spelare utvisning, men föreningen kan tilldömas tävlingsavgift av administrerande förbund.

Vad gäller i matchspel arrangerat av Stockholms Innebandyförbund?
I följande tävlingsklasser ska B-licensspelare (födda 03 eller yngre) som efter uppmaning från domarna underlåter att bära skyddsglasögon tilldömas 2 min lagstraff.

Samtliga nivåer på Pojkar Blå
Samtliga nivåer på Pojkar Ljusröd.
Samtliga nivåer på Flickor Blå
Flickor Röd Lätt
Flickor Röd Medellätt
Flickor Röd Medel

I följande tävlingsklasser utdelas ingen utvisning. Domare skall informera ledare om att i de fall B-licensspelare spelar utan glasögon och ej åtgärdar detta vid uppmaning från domaren rapporteras detta till Stockholms Innebandyförbund. Föreningen kan då tilldelas en tävlingsavgift.

Samtliga nivåer på Pojkar Mörkröd.
Samtliga Juniorserier för både herrjuniorer och damjuniorer.
Flickor Röd Medelsvår
Flickor Röd Svår 

Bestämmelser för tävlingsavgift.
Vid första rapporten varnas föreningen skriftligen. Vid fortsatta rapporter på samma lag så kommer föreningen tilldelas en tävlingsavgift på 1000kr per rapport.

 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 10 september 2018