Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förslag till ärenden att behandla vid Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet skall vara Stockholms Innebandyförbunds Styrelse tillhanda senast 30/4. Röstberättigade föreningar i Stockholm har rätt att inkomma med förslag.

Förslag från föreningen insändes genom föreningsordförande och skall skicka med e-post till stockholm@innebandy.se

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 29 april 2019