Förslag till ärenden att behandla vid Stockholms Innebandyförbunds Årsmöte

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet ska vara Stockholms Innebandyförbunds Styrelse tillhanda senast 30 april. Röstberättigade föreningar i Stockholm har rätt att inkomma med förslag.

Förslag från föreningen insändes genom föreningsordförande och ska skicka med e-post till stockholm@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-04-15, kl 08:25