Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Förslag till ärenden att behandla vid Stockholms Innebandyförbunds Årsmöte

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet ska vara Stockholms Innebandyförbunds Styrelse tillhanda senast 30 april. Röstberättigade föreningar i Stockholm har rätt att inkomma med förslag.

Förslag från föreningen insändes genom föreningsordförande och ska skicka med e-post till stockholm@innebandy.se

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 23 april 2020