Föreningens uppgifter i iBIS


För att kunna nå ut med rätt information till rätt mottagare så är det av stor vikt att distriktets föreningar ser över sina uppgifter i iBIS.


Det är framförallt uppgifter som revideras från år till år och som behöver vara korrekta så lag och föreningar men även förbundet kan komma i kontakt med varandra på ett bra och smidigt sätt.

Här hittar ni uppgifterna som är obligatoriska och ska ses över samt fyllas i av samtliga föreningar innan den första 1 september då den digitala kickoffen äger rum.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-08-20, kl 08:57