Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Nu har vi fyllt på med fördjupningsutbildningar steg 1 på samtliga nivåer som är öppna för anmälan

Steg 1 är en fördjupningsutbildning för barn och ungdomsledare.

Utbildningsinnehållet i Steg 1 ger en större och djupare insikt inom de områden som introducerades i Grundutbildningen.

Exempelvis lärandemetoder, spelet innebandy, rörelseförståelse och träningsplanering. Mer om utbildningarna, kurstillfällen och anmälaningsformulär hittar ni här.

Ni har väl inte missat att våra grundutbildningar efter årsskiftet är fördelade ute i distriktet!

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 16 december 2019