Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Fördjupningsutbildning röd på Bosön

Under mars arrangerar Stockholms Innebandyförbund två tillfällen för fördjupningsutbildning röd steg 1.

Utbildningen är för ledare på röd nivå (12-16 år) och ger en större och djupare insikt inom de områden som introducerades i Grundutbildningen.

Exempelvis lärandemetoder, spelet innebandy, rörelseförståelse och träningsplanering. Utbildningen är en heldagsutbildning och innehåller både teori.  

Mer om utbildningen här

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 19 februari 2020