FAQ - Frågor och svar kopplat till Covid-19 uppdaterad 11/6 kl.08.55


FAQ - Frågor och svar avseende Covid-19
Texten uppdaterad 11 juni kl.08.55

Samlad, uppdaterad och aktuell information från RF gällande
Coronaviruset och idrottsrörelsen

Senaste nyhet:
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 (9 juni)
Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar (17 april)
Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar (16 april)

Folkhälsomyndigheten förtydligar sina råd till idrotten (2 april)
Nya rekommendationer sätter stopp för tävling och match (1 april)

Vad gäller för inomhusidrott? (OBS! Beslutet gäller från och med 14 juni)
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar ”när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus”. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Här finns Folkhälsomyndighetens information gällande idrottsaktiviteter inomhus

Vad gäller för idrotter med närkontakt? (OBS! Beslutet gäller från och med 14 juni)
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni. Bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort. RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.

RF menar samtidigt att idrotter där mycket närkontakt förekommer har ett särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Kom ihåg: Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gäller fortsatt för alla idrotter även efter den 14 juni, liksom Folkhälsomyndighetens råd att begränsa antalet åskådare och att undvika trängsel.

Är det fortfarande okej att träna?
Ja. Föreningar kan fortsätta träna så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Syftet med regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för innebandyn?
För innebandyn och idrotten i stort innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.
Läs regeringsbeslutet.

Måste idrottsrörelsen följa regeringsbeslutet?
Ja, det handlar om ett förbud och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället, vilket Svensk Innebandy naturligtvis ska bidra med så gott vi kan.

RF - Frågor och svar
Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Här svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.
Vanliga frågor om coronavirus och idrott


FAQ - Frågor och svar om den avslutade säsongen 2019-2020


Kan en serie anses avslutad om den inte är färdigspelad och vem äger i så fall det beslutet? Går det beslutet att överklaga?
Beslut att ställa in kval/playoff är ett administrativt beslut av Stockholms Innebandyförbund i egenskap av att vara den som anordnar tävlingen. Denna typ av beslut går ej att överklaga.

Beslut om att aktuell serietabell, färdigspelad eller inte, ska ses som kvalificerande och till detta kopplad upp-/nedflyttning är ett tävlingsärende som kan överklagas. Beslutsrätt och instansordning enligt Stockholms Innebandyförbundets stadgar, Tävlingsbestämmelserna, Verkställande Utskottet hos Stockholms Innebandyförbund samt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Vad förordar Stockholms Innebandyförbund kring upp- och nedflyttning generellt?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Hur ser Riksidrottsförbundet (RF) på de här frågorna (ej färdigspelade serier, upp-/nedflyttning osv)?
RF:s stadgar berör inte hur en enskild idrott väljer att administrera sin tävling.

Hur har man gjort historiskt när motsvarande situation har uppkommit?
Denna situation är unik, därav finns det ingen historik av något liknande.

Varför spelar man inte klart serier eller slutspel senare?
Situationen med virusets utbredning är omöjlig att förutse. Det går inte idag att med någon säkerhet sätta ett datum för när seriespelet skulle kunna återupptas.

Att spela efter övergångsdatumet 1 maj (Tävlingsbestämmelserna 2 kap. §8, 12, 13) skulle få sportsliga konsekvenser som inte går att överblicka och följdverkningar genom hela seriesystemet.

Varför låter Stockholms Innebandyförbund inte bara lagen vara kvar i den serie de tillhör nu även 2020-2021?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Har Stockholms Innebandyförbund haft någon dialog med andra specialidrottsförbund kring dessa frågor?
Det har funnits dialog mellan de stora lagbollidrotterna, men varje idrott har specifika förutsättningar och hanterar dessa frågor individuellt. Det kan också ses i de olika vägval som de olika idrotterna har valt i denna situation.

Handbollsförbundet har beslutat att låta samtliga lag med teoretisk chans att gå upp/hålla sig kvar, få spela i bästa möjliga serie. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Stockholms Innebandyförbunds serier har i flertalet serier tre omgångar kvar att spela om, vilket gör att teoretiskt kan 9p delas ut per lag. Vilket leder till ett stort antal lag ges möjlighet att flyttas upp/hålla sig kvar i sina serier. Stockholms Innebandyförbund anser att det påverkar seriesamansättningen inför 2020/2021 allt för mycket.

Ishockeyförbundet har beslutat att låta samma lag vara kvar i sin serie nästa säsong. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Ishockeyns serier på förbundsnivå saknar direktnedflyttning, vilket innebär att det inte finns garanterade platser uppåt i seriesystemet. Svenska Ishockeyförbundet har vidare skrivelser i sina tävlingsbestämmelser som enligt Svenska Ishockeyförbundets tolkning omöjliggör upp-/nedflyttning utan att kvalspel genomförs. Stockholms Innebandyförbund har direktnedflyttningsplatser och det finns alltid garanti att lag flyttas upp.

Är det inte orättvist att lag som teoretiskt skulle kunna ha hållit sig kvar i en division nu flyttas ned när serierna inte spelas färdigt?
Spridningen av Coronaviruset har skapat en unik situation i hela samhället där samtliga inomhusidrotter väljer att avsluta sina säsonger. Tävlingskommittén har gjort bedömningen att detta beslut är det bästa för seriesammansättningen 2020-2021 samt den mest rättvisa vägen att gå med tanke på rådande omständigheter.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-11, kl 09:39