Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Extra tillfällen för matchledarutbildning

Nu har vi öppnat upp fler kurstillfällen för matchledarutbildning.

Utbildning är för dig som skall leda (döma) på blå nivå (Pojkar lätt-lätt – medel-lätt och Flickor lätt-lätt – lätt-svår) samt knatteligan. För att delta på kursen rekommenderar vi att du ska vara 14 år eller äldre. Att bli matchledare är perfekt för dig som vill prova på hur det är att vara domare men det går bra att fortsätta på den här nivån fler säsonger. Fokus i utbildningen ligger på att ge dig de verktyg som krävs för att ta de första och ibland svåra stegen i din domarkarriär. Du får kunskap om innebandyns regler, hur du ska röra dig på planen och en inblick i hur du leder barn och ungdomar.

Kurstillfälle: torsdag 7 februari
Kursplats: Smedjegatan 8, Nacka (Sickla köpkvarter).
Kursomfattning: 18.00-22.00
Kursavgift: 800 kr. Subventioneras via Idrottslyftet

Kurstillfälle: måndag 25 februari
Kursplats: Smedjegatan 8, Nacka (Sickla köpkvarter).
Kursomfattning: 09.00-15.00 (dagtid under sportlovet)
Kursavgift: 900 kr. Subventioneras via Idrottslyftet

Mer om våra utbildningar och för anmälan se här

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 18 januari 2019