Extra Grundutbildningstillfälle


Nu finns ett extra grundutbildningstillfälle måndag 14 december öppet för anmälan.

Tillfället är digitalt och erbjuds via mötesforumet Zoom kl 18.00-22.00.

Fokus under utbildning ligger på Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Mer om utbildning, vad som förväntas vid digitala tillfällen samt för anmälan se här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-11-30, kl 10:45