En inblick av säsongen på utvecklingssidan


Föreningskonsulentträffar

Under året har Stockholm Innebandy bjudit in alla föreningskonsulenter till förbundet för konsulentträff. Träffarna är till för erfarenhetsutbyten, föreläsningar och frågor till förbundet. Under höstens träff föreläste Helen Alpstig från RF SISU om ”Barnens spelregler”. Kansliet vill komma föreningarna närmare och i det arbetet kommer träffarna läggas ute hos föreningarna. På vårens träff var det Täby FC som stod som värdar och fick visa sin nya fina anläggning Hägerneholmshallen. Fokusområdet för dagen var att hitta samarbeten med närliggande föreningar.

Innebandysnack
Stockholms Innebandyförbund har tillsammans med RF SISU tagit nästa steg i arbetet med att skapa trevligare miljöer i våra omklädningsrum, på träningar och matcher. Efter förra årets pilotprojekt har nu arbetet och intresset med Innebandysnack ökat. Flertalet föreningar hoppade på chansen att få ut en samtalsledare till sina lag för att prata om ”Barnens spelregler” och jargonger.

Samverkan
Stockholms distrikt delas in i zoner efter geografiska områden. Alla föreningsordförande med barn- och seniorverksamhet bjöds in till träffar i respektive tillhörande geografisk zon. Träffarna arrangerades i Medborgarhuset i Hägersten, Ormingehallen, Spånga Folkan och i kommunens lokaler i Täby.

Stockholms Innebandyförbund vill i det här arbetet tillsammans med sina föreningar ta nästa steg för att vara det mest attraktiva innebandydistriktet i Sverige. Genom bättre samverkan mellan föreningar/ föreningar och föreningar/förbundet hoppas vi att arbetet kommer att bidra till större möjligheter för utveckling i Sveriges största innebandydistrikt. Vi tror att samverkan görs lättast med föreningar i närliggande områden, så därför provar vi ett nytt koncept med att dela in Stockholms Innebandyföreningar i fem geografiska områden norra, östra, södra, västra och mellersta.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-12, kl 09:18