Efter beslutet att avsluta säsongen - vad händer nu?

I fredags den 13 mars 2020 meddelade Stockholms Innebandyförbunds styrelse att man beslutat att ställa in resterande matcher säsongen 19/20 i distriktet.

Mer om beslutet finns att läsa här:
Viktig information till samtliga föreningar i Stockholms distrikt
Ordförande har ordet - Covid-19 – det svåraste och enklaste beslutet
FAQ - Frågor och svar avseende styrelsens beslut angående Covid-19

Vi vill tacka för förståelsen och det stöd vi fått under helgen och vill också informera om vad som händer nu och vägen framåt.

Samtliga matcher är avbokade i iBiS och StIBF:s kansli har bokat av domare och halltider.

Nu kommer tävlingskommittén börja sitt arbete med att reda ut och besluta kring de tävlingsrelaterade frågorna. Tävlingskommittén behöver stämma av med övriga landet samt Svenska Innebandyförbundet i sitt arbete. Vi ber därför om tålamod med att låta tävlingskommitténs arbete ta den tid som krävs. Vi har som målsättning att så snabbt som möjligt komma med besked om vad som gäller.

Svenska Innebandyförbundet kommer den 20/3 besluta om vad som ska gälla med förbundsserierna. Stockholms Innebandyförbunds tävlingskommitté vet därefter vad man har att förhålla sig till.

Vi skickar också en uppmaning till föreningar som beslutat eller planerat stänga sin träningsverksamhet att kontakta er kommun för att höra er för vad som gäller med avbokningsregler.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-03-19, kl 11:30