Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Effektiv speltid i röda serier

Effektiv speltid i röda serier

Tävlingskommittén har beslutat att införa effektiv speltid sista tre minuterna i tredje perioden i samtliga röda serier.

Man har gjort beräkningarna att effektiv speltid sista tre minuterna ryms inom nuvarande matchblock om 1h 15min.

I och med effektiv speltid sista tre minuterna bedömer TK vidare att matcherna får en rättvisare avslutning.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 24 september 2018