Digitala informationsträffar om kompensationsstöd med anledning av Coronapandemin

Möjlighet för föreningar att söka kompensationsstöd med anledning av Coronapandemin

Syftet med kompensationsstödet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Barn- och ungdomsidrotten är särskilt prioriterad.

RF-SISU Stockholm kommer att arrangera två digitala informationsträffar för att gå igenom regler och riktlinjer för stödet för er föreningar.

Här hittar du länken till vårt informationsmöte den 5 maj klockan 18-19
Här httar du länken till vårt informationsmöte den 7 maj klockan 9-10

Läs mer här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-05-05, kl 08:18