Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Digital genomgång av idrottsmedel

Svensk idrott är på många sätt världens bästa. Inte minst med tanke på alla stödformer som finns, där idrottsmedel från Svenska Innebandyförbundet (genom RF) är den vanligaste formen.

Under kvällen kommer vi att gå igenom vilka olika stödpaket som kommer att genomsyra nästkommande tvåårsperiod, med allt från utbildningssubventioner till återstartsstöd samt projektstöd.

När: 10 februari 18.00-19.00
Plattform: Teams
Anmälan: Anmälan sker genom mejl till michael.lawitz@innebandy.se

OBS! Sista anmälningsdag 9 februari

För mer information se här!

Vi hoppas att så många föreningar som möjligt väljer att medverka under denna träff och att vi på så sätt kan säkerställa att alla föreningar har god kunskap i vilka stödformer som finns.

Alla olika roller är välkomna att delta, men vi föredrar om personer med rollen Idrottsmedel Firmatecknare på IdrottOnline är närvarande.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-13, kl 08:28