Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Digital domarersättning införs säsongen 2019-2020

Stockholms Innebandyförbund övergår säsongen 2019-2020 till att betala ut domararvodena åt föreningarna som betalningsförmedlare. Det innebär att förbundet sköter utbetalningen till distriktets domare genom ersättningsmodulen i iBIS.

Utbetalning centralt innebär att resurser frigörs hos föreningen till annan verksamhet då förbundet kommer sköta dels utbetalningen av domararvodena, men också förse Skatteverket med kontrolluppgifter från samtliga föreningar.

Föreningen och förbundet får ett samlat underlag på vilken ersättning som betalas ut till domarna och all kontant hantering av domararvoden upphävs.

För att läsa mer om hur det praktiskt kommer att gå tillväga för förening klicka här.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 21 mars 2019