Beslut gällande upp och nedflyttning säsongen 2019-2020

Den 12 mars tog Stockholms Innebandyförbunds styrelse beslutet att avsluta säsongen 2019-2020. Stockholms Innebandyförbunds (StIBF) ställningstagande bygger på att StIBF tillsammans med dess föreningar i distriktet har ett samhällsansvar att inte bidra till ytterligare smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer att det sannolikt finns smitta i samhället i Stockholmsregionen vilket gör att alla i Stockholmsregionen behöver hjälpa till för att minska smittspridningen.   

Stockholms Innebandyförbunds tävlingskommitté har sedan den 13 mars haft ansvar över att besluta kring sluttabeller 2019-2020.

Nedan följer tävlingskommitténs beslut i sin helhet: 

Säsongen avslutades på ett sätt som ingen av oss kunde föreställa sig. Situationen med Coronaviruset Covid-19 i Stockholmsområdet ledde till att matcherna inte kunde spelats som planerat. Tävlingsverksamheten inom Stockholms Innebandyförbund är som tidigare meddelat avslutad.  
  
Oskar Werner ordförande i Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté: Ingen och framförallt inte vi i Tävlingskommittén vill att en säsong ska avgöras bakom ett skrivbord, men som situationen ser ut i distriktet tillåts vi inte spela klart de återstående matcherna. Med det sagt behöver verksamheten börja planera för säsongen 2020-2021 så fort som möjligt. Därför har vi fattat följande beslut om hur upp och nedflyttning för samtliga seniorserier ser ut för säsongen: 
  
Besluten grundar sig i Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser. Målsättningen har varit att ha en konsekvent syn inspirerad av Svenska Innebandyförbundet som inte får allt för långsiktiga konsekvenser på seriesystemet. 
  
Avslutade serier – inga fler matcher kommer att spelas denna säsong. Tävlingskommittén beslutade att inga seriesegrare koras i de serier där resultat och tabell inte har någon konsekvens för nästkommande säsong. Detta med tanke på att ingen serie hunnits avslutas med fullt antal matcher.
  
Upp och nedflyttning – direktplatserna styrs av det dokument gällande upp och nedflyttning som publicerades inför säsongen 2019-2020.
Sluttabeller Senior Dam 19-20
Sluttabeller Senior Herr 19-20
Sluttabell Veteran Dam 19-20
Sluttabeller Veteran Herr 19-20
Information gällande juniorserierna
  
Haltande tabeller – serier där lag spelat olika många matcher avgörs genom poängkvot. Detta sker dock endast när det påverkar upp och nedflyttning från serien. 
  
Kval – samtliga lag som kvalificerat sig för kvalspel erbjuds plats i högsta serien som kvalet representerar. Föreningar har dock rätt att tacka nej till eventuellt avancemang. 

Stockholm Innebandyförbunds tävlingskommitté 2020-03-24

Stockholms Innebandyförbund har all förståelse för att detta beslut kan innebära besvikelse för era medlemmar och utmaningar för er som förening, men vi hoppas på ert fulla stöd i detta beslut.  

 
Sanktionerade cuper i maj månad återkommer Stockholms Innebandyförbund med beslut i början av april. Utvecklingen av Covid-19 och effekterna av det förändras snabbt. Vi kommer sannolikt få ta nya beslut under våren beroende på vad som händer.  

FAQ - Frågor och svar

Kan en serie anses avslutad om den inte är färdigspelad och vem äger i så fall det beslutet? Går det beslutet att överklaga?
Beslut att ställa in kval/playoff är ett administrativt beslut av Stockholms Innebandyförbund i egenskap av att vara den som anordnar tävlingen. Denna typ av beslut går ej att överklaga.

Beslut om att aktuell serietabell, färdigspelad eller inte, ska ses som kvalificerande och till detta kopplad upp-/nedflyttning är ett tävlingsärende som kan överklagas. Beslutsrätt och instansordning enligt Stockholms Innebandyförbundets stadgar, Tävlingsbestämmelserna, Verkställande Utskottet hos Stockholms Innebandyförbund samt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Vad förordar Stockholms Innebandyförbund kring upp- och nedflyttning generellt?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Hur ser Riksidrottsförbundet (RF) på de här frågorna (ej färdigspelade serier, upp-/nedflyttning osv)?
RF:s stadgar berör inte hur en enskild idrott väljer att administrera sin tävling.

Hur har man gjort historiskt när motsvarande situation har uppkommit?
Denna situation är unik, därav finns det ingen historik av något liknande.

Varför spelar man inte klart serier eller slutspel senare?
Situationen med virusets utbredning är omöjlig att förutse. Det går inte idag att med någon säkerhet sätta ett datum för när seriespelet skulle kunna återupptas.

Att spela efter övergångsdatumet 1 maj (Tävlingsbestämmelserna 2 kap. §8, 12, 13) skulle få sportsliga konsekvenser som inte går att överblicka och följdverkningar genom hela seriesystemet.

Varför låter Stockholms Innebandyförbund inte bara lagen vara kvar i den serie de tillhör nu även 2020-2021?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Har Stockholms Innebandyförbund haft någon dialog med andra specialidrottsförbund kring dessa frågor?
Det har funnits dialog mellan de stora lagbollidrotterna, men varje idrott har specifika förutsättningar och hanterar dessa frågor individuellt. Det kan också ses i de olika vägval som de olika idrotterna har valt i denna situation.

Handbollsförbundet har beslutat att låta samtliga lag med teoretisk chans att gå upp/hålla sig kvar, få spela i bästa möjliga serie. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Stockholms Innebandyförbunds serier har i flertalet serier tre omgångar kvar att spela om, vilket gör att teoretiskt kan 9p delas ut per lag. Vilket leder till ett stort antal lag ges möjlighet att flyttas upp/hålla sig kvar i sina serier. Stockholms Innebandyförbund anser att det påverkar seriesamansättningen inför 2020/2021 allt för mycket.

Ishockeyförbundet har beslutat att låta samma lag vara kvar i sin serie nästa säsong. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Ishockeyns serier på förbundsnivå saknar direktnedflyttning, vilket innebär att det inte finns garanterade platser uppåt i seriesystemet. Svenska Ishockeyförbundet har vidare skrivelser i sina tävlingsbestämmelser som enligt Svenska Ishockeyförbundets tolkning omöjliggör upp-/nedflyttning utan att kvalspel genomförs. Stockholms Innebandyförbund har direktnedflyttningsplatser och det finns alltid garanti att lag flyttas upp.

Är det inte orättvist att lag som teoretiskt skulle kunna ha hållit sig kvar i en division nu flyttas ned när serierna inte spelas färdigt?
Spridningen av Coronaviruset har skapat en unik situation i hela samhället där samtliga inomhusidrotter väljer att avsluta sina säsonger. Tävlingskommittén har gjort bedömningen att detta beslut är det bästa för seriesammansättningen 2020-2021 samt den mest rättvisa vägen att gå med tanke på rådande omständigheter.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-02, kl 10:09