Beslut gällande tävlingsstrukturen avseende distriktets juniorserier

Stockholms Innebandyförbunds (StIBF) styrelse har efter förslag från tävlingskommittén beslutat att:

För att på bästa möjliga sätt erbjuda ett seriespel med så gynnsamma utvecklingsförhållanden som möjligt införa nivåanpassad serieanmälan till samtliga juniorserier. Från säsongen 2020-2021 grundar sig den nivåanpassade serieanmälan till juniorserierna på lagets och spelarnas samlade kompetens.

Beslutet innebär att upp och nedflyttning i och med serieplacering inte längre är aktuellt i juniorserierna.

Stockholms Innebandyförbunds kansli kommer inför serieanmälan ge varje juniorlag en föreslagen serieplats baserats på föregående säsongs resultat/åldersstruktur. Önskar lag att anmäla sig till en annan serie skall detta göras i dialog med Stockholms Innebandyförbund.

Vid de fall ett lag uppenbart hamnat på fel nivå finns möjlighet att byta division fram till och med omgång fyra. Initiativet till divisionsbytet kan komma antingen från föreningen eller StIBF. Dialog kommer alltid att vara en förutsättning för att bytet ska kunna genomföras.

Slutspelet ersätts av Bäst i Stan
Juniorseriens tidigare slutspel ersätts av Bäst i Stan som får ett nytt upplägg där finalerna kommer spelas tillsammans med seniorfinalerna i maj. Mer information om nya upplägget kring Bäst i Stan presenteras här.

Läs beslutet i sin helhet här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-03, kl 13:07