Bäst i Stan 2020-2021Bäst i Stan växlar upp
Efter önskemål från verksamheten har Stockholms Innebandyförbund sett över spelformen Bäst i Stan för att kunna göra produkten mer tillgänglig för alla innebandyintresserade men även höja intresset för innebandyn i Stockholm.


Läs mer här!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-29, kl 08:46