Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Ansökan om kompensation för corona öppnar 1 maj

Idrottsföreningar kan under perioden 1–15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.

Många specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) har haft det tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska konsekvenser. Syftet med kompensationsstödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott. Barn- och ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad.

Läs mer här

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 28 april 2020