Anmälan öppen till fördjupningsutbildning Steg 1


Nu har vi släppt fördjupningsutbildningarna för 2020-2021.

Steg 1 är steget efter fullföljd Grundutbildning för barn och ungdom och erbjuds för ledare på grön, blå och röd nivå. Den är anpassad till spelarnas utveckling inom de olika åldersspannen.

Samtliga stegutbildningar bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att utbildningen innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte och praktisk del i hall. Utbildningen är på en heldag om 9 timmar och innehåller spelet, innebandyfys, idrottspsykologi, ledarskap och målvakten.

Efter utbildningen får deltagaren tillgång till Svenska Innebandys Utbildningsportal där det finns omfattande webbmaterial, fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade till respektive målgrupp.

Här hittar ni samtliga fördjupningsutbildningar.


short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-01, kl 10:29