Angående nya riktlinjer gällande träning och matcher

Stockholms Innebandyförbund vill trots de nya rekommendationer och riktlinjer som träder i kraft den 14 december betona allvaret i den situation Region Stockholm befinner sig i.

Stockholms Innebandyförbund avråder därför starkt från att träningsmatcher arrangeras i rådande läge. StIBF rekommenderar vidare att träning sker utomhus i så stor mån som möjligt.

Smittspridningen av coronaviruset och trycket på sjukvården i Region Stockholm är för närvarande mycket hög och vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen.

Stockholms Innebandyförbund ber därför varje enskild förening, ledare och spelare att ta ansvar för att minska antalet kontakter och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Vi ber er också att noga kontrollera att er verksamhet följer upprättade riktlinjer och rekommendationer.


Riktlinjer för träning för spelare födda 2004 och äldre samt för enstaka matcher för spelare födda 2005 och yngre.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-12-15, kl 08:15