Ändrade riktlinjer för cuper i Stockholms distrikt


Då det rådande läget avseende smittspridningen av Covid-19 är på väg uppåt i Stockholmsregionen och även i angränsande regioner, har Stockholms Innebandyförbund i dialog med Bele Barkarby IF IBF och Svenska Innebandyförbundet beslutat att revidera sanktionen för Scorpions cup.


Den reviderade sanktionen innebär att Bele Barkarby IF IBF:s Scorpions Cup 2020 den 30 oktober -1 november endast får ha deltagande lag i serier som administreras av Stockholms Innebandyförbund.

Detta innebär vidare att Stockholms Innebandyförbund från och med 27 oktober 2020 gör ett tillägg i riktlinjerna för cupspel som innebär att sanktion endast ges till cup med deltagande lag från föreningar i Stockholms distrikt.

Stockholms Innebandyförbund har full förståelse för att denna ändring av riktlinjer för sanktion påverkar Bele Barkarby IF IBF och Scorpions Cup samt de konsekvenser det innebär. Stockholms Innebandyförbund välkomnar att Bele Barkarby IF IBF har varit så konstruktiva och öppna för dialog i den uppkomna situationen.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-10-27, kl 14:57