Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Aftonbladet uppmärksammar anläggningsbristen

I Stockholm är vi sämst i klassen när det gäller anläggningar.

Visste ni att det går dubbelt så många stockholmare på en idrottshall jämfört med i Göteborg?  32 300 stockholmare per idrottshall är den bistra sanningen, och enligt planerna i den värst drabbade kommunen Stockholms Stad planerar man inte för att förbättra situationen, utan endast för att bibehålla den rådande situationen. Det i en tid då inflyttningen till Stockholm exploderar och nya bostadsområden planeras i stadens alla hörn.

Inom innebandyn drabbas vi av anläggningsbristen varje dag. Vi har föreningar som inte kan ta emot nya medlemmar eller erbjuda de medlemmar som finns träningsmöjligheter i närområdet. Seniorlag får lägga ned sin verksamhet på grund av för dåliga hallförutsättningar. Detta påverkar vår elit likväl som vår bredd då våra elitföreningar har svårt att erbjuda gynnsamma träningsförhållanden.

Stockholms Innebandyförbund arbetar just nu tillsammans med övriga stora idrotter för att påverka våra politiker att ta ett steg i rätt riktning. Vi är av den fasta övertygelsen att vi gemensamt måste driva frågan om anläggningar istället för var för sig på sin kammare.

Föreningslivet bidrar till så mycket värdefullt i vårt samhälle, bl.a. gemenskap, sysselsättning, folkhälsa och en meningsfull fritid. Det är dags för våra politiker att ge tillbaka.

Idag uppmärksammar Aftonbladet anläggningsbristen i Sverige i sin artikelserie ”Vi får inte plats”

Läs och dela gärna artikeln i sociala media och prata med din lokala politiker om anläggningssituationen i just din kommun.

Hermine Dahlerus,
Kanslichef Stockholms Innebandyförbund

Se Aftonbladets artiklar nedan
https://www.aftonbladet.se/sportbladet
Bergström: Vi har inte en allvarlig kris – vi har två
Simmaren Lola, 12: ”Jag får stress”
Brist på isytor: ”Stockholm är sämst i klassen”

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 20 december 2018