Svensk innebandy Vill

Svensk Innebandys vision är att vara Folksporten

Med folksport så tänker vi på en sport som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och som dessutom är underhållande att se på.

Här hittar du info om vad Svensk Innebandy arbetar med för att nå målen och hur vi tänker oss att nå dem. Den sista april varje år tar vi ut statistik från den senaste säsongen.

Den 30/4 2018 har Svensk Innebandy 909 föreningar och 116 736 spelare. Fördelat på:

34 013 kvinnor 

82 723 män
30 762 som är 16 år och äldre
31 980 som är upp till 9 år 
30 478 som är 10-12 år
21 596 som är 13-15 år
1 920 som spelar motionsinnebandy

Hur det är fördelat i landet? Kolla här!

Se Svensk Innebandys senaste verksamhetsberättelse:

Svensk Innebandys stadgar