Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Stockholm Innebandys zoner

Stockholm Innebandys Zoner

Stockholm Innebandy vill tillsammans med sina föreningar ta nästa steg för att vara det mest attraktiva distriktet i Sverige.

Till verksamhetsåret 2020–2021 har Stockholms Innebandyförbund identifierat behovet av samverkan mellan förening och förening och förbund och förening som en övergripande förutsättning för att nå Svensk Innebandys vision. De utmaningarna Stockholms föreningar brottas med är i stor del samma utmaningar oavsett storlek, eller geografiskt läge.

Genom gemensamma insatser når vi förhoppningsvis längre än var och en för sig.

Genom att möta upp Stockholms föreningar i respektive geografiskt område hoppas vi hitta nya samverkansformer och sätt att utveckla distriktets föreningar.

Att bygga goda relationer mellan föreningarna är en förutsättning "för så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt".

Stockholms Innebandyförbund tror att samverkan görs lättast med föreningar i närliggande områden. Därför har vi valt att dela in Stockholm i fem geografiska områden - norra, östra, södra, västra och mellersta.

Under våren har det genomförts fyra träffar där alla barn- och ungdomsföreningar var inbjudna. Sammanställning från träffarna hittas under respektive zon.

Idag genomförs redan utbildningar i de geografiska områdena vilket underlättar för ledarna. Under "Goda exempel" hittas arbeten som är igång mellan föreningar i zonerna.

Hur ni som förening idag ett samarbete med en närliggande förening? Hör av er till oss så att ni kan dela med er av ert arbete, tips, erfarenheter och framförallt inspirera.